Print this page

Apostille - Klauzula Apostil w Irlandii | LexTrans"

KLAUZULA APOSTILLE

Co to jest apostille?
Apostille – to rodzaj poświadczenia dokumentu jako prawdziwej kopii oryginału przez osobę upoważnioną. Apostille są wydawane w państwach, które przyjęły Konwencję Haską, znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Konwencja owa, zawarta w 1961 r., eliminuje długi łańcuch procedur poświadczania, wymagający aby osoba ubiegająca się o poświadczenie dokumentu stawiła się aż do czterech różnych instytucji. Apostille używa się w wypadkach, gdy zachodzi potrzeba kopii dokumentu oficjalnego wydanego w innym państwie, np. aktu urodzenia, małżeństwa, rozwodu, umowy, pełnomocnictwa.

Gdzie można uzyskać apostille?
Każde państwo, należące do Konwencji Haskiej, na swoim terytorium wyznacza urząd, wydający apostille. W Irlandii takim urzędem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Apostille można otrzymać po tym, jak notariusz poświadczy autentyczność okazanego dokumentu, a podpis owego notariusza jest zawczasu przyznawany przez wydający apostille urząd.

Skontaktujcie się z nami: 085 7432 157 a nasi specjaliści zadbają oto żeby uprościć Państwu wszelkie procedury administracyjne w uzyskaniu klauzuli apostile.

Apostille Irlandia | Apostille w Irlandii | Apostil Dublin | Apostil w Dubline | Klauzula Apostille | Klauzula Apostil | Gdzie uzyskać apostille | Kiedy jest potrzebna apostille | Co to jest apostille | Legalizacja dokumetów | apostil na poskim dokumencie | apostil na akcie urodzenia | apostil na akcie małźeństwa | Dublin | Cork | Galway | Sligo | Limerick | Wexford | Waterford | Swords | Tallaght | Blanchardstown | Naas | Portlaoise | Dundalk | Drogheda | Blackrock | Irlandia. 

Read 19480 times

Related items