Jesteś tu:

O nas Irlandzki Paszport Tłumacz przysiegły Dublin

Notariusz Dublin, Tłumacz przysięgły Dublin | LexTrans"

Irlandzki Paszport | Irlandzkie Obywatelstwo |

Tłumacz przysiegły Dublin

Tłumacz Interpreter Dublin

Tłumaczenia Synchroniczne/Konferencyjne

Zwane także „Tłumaczeniem na Żywo”, „Tłumaczeniem Synchronicznym” bądź „Tłumaczeniem Konferencyjnym”, potrzebuje wysiłku samych najlepszych! Już od ponadto dziesięciolecia świadczymy nasze zawodowe usługi w sądach, urzędach nadzoru kuratorskiego i szpitalach na całym terytorium Irlandii, toteż wyeliminujemy wszystkie zaniepokojenia językowe w czasie procesu.

Tłumaczenia Konsekutywne

Dany typ tłumaczenia jest powszechnie używany podczas procesów sądowych, niedużych zebraniach i konsultacjach, kiedy to osoba mówiąca robi okresowe przerwy, w czasie których tłumacz dokonuje ustnego tłumaczenia.

Tłumaczenia Telefoniczn

Odtąd LexTrans” oferuje siedem dni w tygodniu całodobowe usługi tłumaczenia telefonicznego w wielu językach! Jeśli jest potrzebna natychmiastowa pomoc językowa, jesteśmy do Pańskich usług.  

 

Tłumaczenia ustne | Tłumaczenia w sądzie | Tłumaczenia w urzędzie | Tłumaczenia w szpitalu | Tłumaczenia Konsekutywne | Tłumacz przysięgły | Irlandia | Dublin | Naas | Swords | Tallaght | Blanchardstown.

Biuro tłumaczeń LexTrans” już ponad dziesięć lat świadczy usługi tłumaczeń przysięgłych na rynku Irlandii m.in.: (Dublin, Cork, Limerick, Galway, Sligo, Wexford, Waterford, Naas, Mulingar, Swords oraz innych miastach).

Jako biuro tłumaczy przysięgły w Irlandii - LexTrans” wykonuje profesjonalne i niedrogie usługi w zakresie przysięgłych tłumaczeń dokumentów (certified translation).

Specjalizujemy się w tłumaczeniu dokumentów urzędowych z języka polskiego na język angielski i vice versa (tłumaczymy dokumenty również z innych języków - Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Francuski, Ukraiński, Rosyjski, Litewski - na język Angielski).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przysięgłym tłumaczeniu różnorodnych dokumentów (certified document translation). Od lat wykonujemy tłumaczenia przysięgłe w Irlandii na rzecz irlandzkich organów państwowych (urzędów stanu cywilnego, sądów, policji, prokuratury itp.).

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe wykonywane przez tłumaczy przysięgłych LexTrans” - zarówno pisemne jak i ustne – charakteryzują się wysoką jakością oraz są wykonywane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

Potrzebne szybkie i niedrogie przysięgłe tłumaczenie?

Prosimy zeskanować oraz przesłać w załączniku dokumenty do tłumaczenia pod: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w celu oszacowania ostatecznego kosztu oraz czasu wykonania zlecenia.

Uwaga: przesyłając dokumenty do wyceny, w treści wiadomości należy podać: 
Dane kontaktowe: Imię, nazwisko oraz nr. telefon 
Grupa językowa: na jaki język trzeba przetłumaczyć dokument
Cel tłumaczenia: sprecyzować w jakim urzędzie/instytucji będzie używany dokument

W ciągu 24h odpiszemy Państwu podając ostateczny koszt oraz czas realizacji zlecenia, wraz wskazówkami dotyczącym sposobu opłaty oraz możliwości odbioru przetłumaczonych dokumentów. 

 

Tłumacz przysięgły Dublin | Tłumacz przysięgły w Irlandii | Tłumaczenia | Biuro Tłumaczeń w Irlandii | Tłumacz przysięgły Cork | Tłumaczenie Dokumentów | Tłumacz Dublin | Biuro Tłumaczeń Cork | Tłumacz przysięgły Limerick | Tłumaczenia Przysięgłe Angielski | Polski Tłumacz Irlandia | Biuro Tłumaczeń Limerick | Tłumacz przysięgły Galway | Tłumaczenia przysięgłe | Irlandia | Dublin | Cork | Limerick | Galway | Sligo | Wexford | Waterford | Wicklow | Carlow | Cavan | Offaly | Mullingar | Naas | Swords | Tallaght | Blanchardstown

Oferujemy szybkie i niedrogie przysięgłe tłumaczenia dokumentów na terenie całej Irlandii, m.in.: (Dublin, Cork, Limerick, Galway, Sligo, Wexford, Waterford, Naas, Mulingar, Swords i w innych miastach).

Tłumaczymy różnego rodzaju dokumenty m.in.: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty rozwodu, dyplomy, świadectwa, certyfikaty i inne. Specjalizujemy się w tłumaczeniu dokumentów urzędowych z języka polskiego na język angielski i vice versa (Tłumaczymy dokumenty również z innych języków - Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Francuzki, Rosyjski, Ukraiński, Litewski - na język Angielski).

Oprócz tłumaczeń, możemy również sporządzić oraz poświadczyć notarialnie m.in.: pełnomocnictwa, upoważnienia oraz różnego rodzaju umowy i oświadczenia.

Potrzebne szybkie i niedrogie przysięgłe tłumaczenie?

Proszę wybrać dogodny sposób dostarczenia dokumentów:

1) za pośrednictwem el. poczty
2) za pośrednictwem zwykłej poczty
3) osobiście w biurze


Za pośrednictwem el. poczty:

Krok 1. Zeskanować oraz przesłać w załączniku dokumenty pod: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tłumacz przysięgły oszacuje koszt zlecenia oraz wyszli do Państwa polecenie opłaty.

Uwaga: przesyłając dokumenty do wyceny, w treści wiadomości należy podać:
Dane kontaktowe: Imię, nazwisko oraz nr. telefon
Grupa językowa: na jaki język trzeba przetłumaczyć dokumenty
Cel tłumaczenia: sprecyzować w jakim urzędzie/instytucji będzie używany dokument

Krok 2. Dokonać opłaty na konto firmy LexTrans” w banku AIB
Dane konta oraz szczegóły do dokonania opłaty wyślemy do Państwa el. pocztą.

Krok 3. Przesłać powiadomienie o dokonaniu opłaty wraz podaniem adresu pod który należy przesłać gotowe dokumenty
Wciągu 24h od momentu otrzymania potwierdzenia opłaty przetłumaczymy oraz wyślemy dokumenty wraz pieczątkami tłumacza przysięgłego pocztą na podany adres. 


Za pośrednictwem zwykłej poczty:

W przypadku gdy niezbędne jest poświadczenie tłumaczonych dokumentów za zgodnością z oryginałem (true copy of original) przez notariusza/prawnika, należy przesłać oryginalne dokumenty pocztą poleconą (Registered Post) na poniżej podany adres:

LexTrans" 
9 Lower Abbey Street,
Dublin 1. 

Do koperty należy włożyć:
1. Oryginalny dokument
2. Czystą kopertę z zapisanym adresem powrotnym.
3. Krótką notkę z podaniem danych kontaktowych – imię, nazwisko, tel.
4. Oraz opłatę (gotówką) – w celu oszacowania ostatecznego kosztu zlecenia prosimy o przesłanie zapytania pod: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Osobiście w biurze:

Dokumenty do tłumaczenia można dostarczyć i odebrać osobiście w naszym biurze:

LexTrans”
2 piętro,
9 Lower Abbey Street,
Dublin 1,

(na przeciwko przystanku LUAS - czerwona linia - „Abbey Street”)

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – Piątek
od 11:00 do 13:00
od 15:00 do 18:00.


Tłumaczenia | Tłumaczenia Przysięgłe | Tłumaczenie dokumentów | Tłumacz przysięgły Dublin | Tłumacz przysięgły w Irlandii | Tłumaczenia | Biuro Tłumaczeń w Irlandii | Tłumacz | Tlumaczenia Dokumentow | Tłumaczenia przysiegle | Irlandia | Dublin | Cork | Limerick | Galway | Sligo | Wexford | Waterford | Wicklow | Carlow | Cavan | Offaly | Mullingar | Naas | Swords | Tallaght | Blanchardstown |

Tłumacz przysięgły w Irlandii jest osobą zaufania publicznego i specjalizuje się w tłumaczeniu i poświadczeniu obcojęzycznych dokumentów urzędowych, m.in.: akty urodzenia, małżeństwa, zaświadczenia o niekaralności, nieposiadania nieruchomości, akty notarialne, pełnomocnictwa, dyplomy i świadectwa szkolne.

LexTrans” – biuro tłumaczy przysięgłych w Irlandii - od lat wykonuje tłumaczenia przysięgłe w Irlandii (certified document translation) na rzecz osób prywatnych oraz potrzeby Irlandzkich organów państwowych (urzędów stanu cywilnego, sądów, policji, prokuratury itp.).

Świadczymy profesjonalne i niedrogie usługi w zakresie przysięgłych tłumaczeń dokumentów (certified translations) na terenie całej Irlandii, m.in.: Dublin, Cork, Limerick, Galway, Sligo, Wexford, Waterford, Naas, Mulingar, Swords oraz innych miastach.

Potrzebne szybkie i niedrogie przysięgłe tłumaczenie dokumentów?

Krok 1. Zeskanować oraz przesłać w załączniku dokumenty pod: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tłumacz przysięgły oszacuje koszt zlecenia oraz wyszli do Państwa polecenie opłaty.

Krok 2. Dokonać opłaty na konto firmy LexTrans” w banku AIB
Dane konta oraz szczegóły do dokonania opłaty wyślemy el. pocztą.

Krok 3. Przesłać powiadomienie o opłacie wraz podaniem adresu pod który należy przesłać gotowe dokumenty
Wciągu 24 h od momentu otrzymania potwierdzenia opłaty przetłumaczymy oraz wyślemy dokumenty wraz pieczątkami tłumacza przysięgłego pocztą na podany adres.

 

UWAGA: Dokumenty do tłumaczenia można również dostarczyć i odebrać osobiście w naszym biurze: LexTrans”, 9 Lower Abbey Street Dublin 1, (na przeciwko przystanku LUAS - czerwona linia - „Abbey Street”) Godziny przyjęć: Pon – Piąt. od 11:00 do 13:00 lub od 15:00 do 18:00.

 

Tłumacz Przysięgły Irlandia | Tłumaczenia Przysięgłe Irlandia | Tłumacze Przysięgli Irlandia | Tłumacz Przysięgły W Irlandii | Tłumacze Przysięgli w Irlandii | Tłumacz Irlandia | Tłumacz przysięgły Dublin | Tłumacz przysięgły w Irlandii | Polski tłumacz przysięgły | Polski - Angielski | Angielski - Polski | Tłumaczenia | Biuro Tłumaczeń w Irlandii | Tłumacz | Tłumaczenie Dokumentów | Tłumaczenia przysiegłe | Tlumaczenia Dokumentow | Tlumacz przysiegly | Irlandia | Dublin | Cork | Limerick | Galway | Sligo | Wexford | Waterford | Wicklow | Carlow | Cavan | Offaly | Mullingar | Naas | Swords | Tallaght | Blanchardstown |

LexTrans" od lat świadczy usługi tłumaczeń oraz usługi notarialne na terenie Irlandii i Wielkiej Brytanii. Jako biuro tłumaczeń, usług notarialnych i doradztwa biznesowego oferujemy m.in.: przysięgłe i nieuwierzytelnione tłumaczenia dokumentów, soprządzamy pełnomocnictwa, świadczymi usługi notarialne, klauzule apostille oraz szereg usług biznesowych – rejestrujemy działalności, sporządzamy biznes plany, asystujemy w uzyskaniu kredytów i grantów EU.

Nasz zespół tłumaczy, prawników, notariuszy oraz doradców biznesowych posiada wieloletnią praktykę w świadczeniu najwyższej jakości usług w swojej dziedzinie. Stąd zawsze możemy zapewnić naszym klientom szybki, rzetelny i cenowo dostępny serwis.

Wszelkie usługi świadczymy w naszej siedzibie w Dublinie oraz w Londynie. Jednak w celu zwiększenia dogodności naszym klientom, coraz więcej usług staramy się udzielić za pośrednictwem telefonu, internetu, e-mailu, lub poczty.

Dlaczego warto współpracować z nami?

LexTrans" zawsze gwarantuje Państwu najlepsze ceny, jakość oraz terminy wykonania usługi - tłumaczenia dokumentów, sprządzenie pełnomocnictwa, poświadczenie notarialne, założenie firmy, opracowanie biznes planu, uzyskanie kredytu w banku lub grantu EU.

Szeroki spectrum oferowanych usług świadczonych przez naszą firmę pozwala nam na współpracę z różnymi organizacjami na różnych poziomach. Wśród naszych klientów są głównie irlandzkie oraz międzynarodowe firmy, to też instytucje rządowe, pozarządowe oraz osoby prywatne.

Wszelkie usługi tłumaczenia oraz poświadczenia notarialne i apostille wykonujemy w ciągu 24 godzin. Ekspresowe tłumaczenia przysięgłe poza godzinami pracy są również dostępne. Zniżki oferowane są przy większych zamówieniach oraz dla stałych klientów.

Tłumaczenia | Tłumacz Przysięgły | Tłumaczenie dokumentów | Biuro Tłumaczeń | Notariusz | Usługi Notarialne | Pełnomocnictwo | Dublin | Cork | Galway | Limerick | Waterford | Irlandia

Języki

Specjalizujemy się w wielu grupach językowych m.in.:

Polski,

Litewski,

Łotewski,

Rosyjski,

Angielski. 

Jeżeli interesująca grupa językowa nie jest wyżej wymieniona prosimy o kontakt.

Detale Kontaktowe

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi prosimy o bezpośredni kontakt z nami:

  • Tel:          +353 1 472 7309
  • Email:       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website:  www.lextrans.ie
O nas Irlandzki Paszport Tłumacz przysiegły Dublin